Bestuur

Elke eerste maandag van de maand wordt een reguliere vergadering gehouden.
De bestuursleden komen bij elkaar om zaken te bespreken zoals: technische zaken,
activiteiten, financien en kleding.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

Henk Kuipers
tel. 0546-441073
e-mail: kuipers.hbj@gmail.com

Secretaresse

Yvonne de Boer
tel. 06-28274892
e-mail: yvonnedeboer68@gmail.com

Penningmeester

Patricia Westen
tel. 0546-441180
e-mail: paswesten@gmail.com

Technische commissie

Tonny Veldhuis
tel. 0546-622867
e-mail: veldhuisfam@hotmail.com

Activiteiten commissie

Sinie Veldhuis
tel. 0546-622867
e-mail: veldhuisfam@hotmail.com

Annemiek Voort
tel. 0546-815030
e-mail: j.voort@versatel.nl

Kleding commisie

Sinie Veldhuis
tel. 0546-622867
e-mail: veldhuisfam@hotmail.com